Galleri Bestikket

ILLUSTRASJONER OG TEGNINGER I «GALLERI B ESTIKKET» HAR VÆRT PUBLISERT – NOEN I AFTENPOSTEN TIL EGNE KRONIKKER, ANDRE I BØKER TIL FORFATTEREN RAGNAR KVAM – ELLER I VÅR FASTE SPALTE I TIDSSKRIFTET «SEILAS / SEILMAGASINET» SIDEN 2002. FORELØPIGE SISTE BIDRG FINNER DU I NR. 04. 2021 «KANSKJE KOMMER KONGEN» (TILSALGS I DE FLESTE KIOSKER).

GALLERIET SUPPLERES FORTLØPENDE MED NYE ILLUSTRASJONER