Bestum Barneskole

Gamle Bestum skole i Oslo Kommune  ble oppført etter tegninger av Morgenstierne & Eide i 1923, og er i dag å betrakte som en fredet bygning. Kontorets oppdrag ble å rehabilitere denne bygningen i samarbeide med Byantikvaren i Oslo, dernest å utforme et helt nytt anlegg på en meget trang tomt, midt i et eldre villaområde. Vi fant det riktigst å skille det nye skoleanlegget helt fra gamle. Det ga oss friheten til å la skolen uttrykke vår tid, men i en klar dialog med den gamle – både i form og materialuttrykk.

Den nye bygningen rommer storskolen, og har egne innganger med toalett/garderobe for hver klasse – alle gruppert om et mediatek som går over to etasjer og er glassoverbygget.

Det nye skoleanlegget er i form- og material/fargebruk i dialog med den gamle og fredet bygningen fra 1923, tegnet av Morgenstierne & Eide.