Boliganlegget Brinken på Kampen


Brinken boliganlegg består av 36 leiligheter av ulike størrelser med en dagligvareforretning i underetasjen og ble utformet på oppdrag fra Byggholdt AS og fullført i 1990. I utformingen er det søkt en dialog med den gamle trebebyggelsen på Kampen og det bevaringsverdige gamle tegl industrianlegget som nærmeste nabo.