Gausta Fjellgrend


Sameiet Gausta Fjellgrend var kontorets første oppdrag, et pionerprosjekt for fritidsbebyggelse da den ble fullført i 1973 etter oppdrag fra Tschudi & Malling Eiendom AS. For første gang i Nord-Europa ble andelsprinsippet gjennomført ved at 48 solgte andeler ga bruksrett til 4 uker i høysesong og 4 uker i lavsesong. Grenda var også den første hyttebebyggelsen i Norge som ble utformet enhetlig og gruppert om et fellesanlegg.

Hver enhet er utformet i vinkel som gir et avskjermet privat uterom mot sydvest og utsikten, og direkte adkomst til et attraktivt naturområde ved foten av Gaustatoppen. Grenda er publisert i Byggekunst nr. 3 1976, representert på den store NAL-utstillingen Norwegian Wood” som gikk verden rundt i 1980-90 og i boka ”Miljøriktig/Bærekraftig Fritidsbebyggelse” i 2003 – hele 30 år etter at den ble realisert .

I 2007: Presentert som et mønstereksemlep i boka «HYTTER OG MILJØ» (Kommuneforlaget)

Forsidebilde på invitasjon til seminarene «I hytt og vær» i regi av Norske Aktitekters Landsforbund og Miljødepartement.

– sist på Rjukan 24 September 2007.

Grenda sett fra ankomstsiden.
Fra enhet 05 mot Gaustatoppen.
Den opprinnnelige kjøkkenløsningen har holdt seg i 40 år.
Første skisse til kontorets første oppdrag