IT-senter i Røyken


På oppdrag fra Lindorff Holding AS, ble dette prosjektet påbegynt i 2000 og fullført i 2002. Anlegget er en påbygging av en gammel Telestasjon og inneholder et kundeserviceanlegg for Lindorff med diverse administrative funksjoner og kantine. Kontorene går over to etasjer – samlet om et større glassoverbygget område for utstillinger, seminarer, pauserom og sosiale møtesteder. I den ene enden av dette ligger hovedinngangen med vestibyle, i den andre enden et auditorium over to etasjer.

Utvendige vegger er utformet i sekkskurt tegl, mens alle takflater har torv, som sett fra naboene går i ett med terrenget rundt. Takflatene forøvrig består ev ulike glassoverbygg, for å gi lys over varierte pausesteder og trapperom, men også for å skape et variert og spennende innemiljø. Lindorffs profil, med klar adresse til arkitekten, er at trivsel lønner seg”.