Kulturhuset på Steilene

Prosjektet er resultatet av en konkurranse blant 18 interesserte arkitekter våren 2002. Tidligere en bevaringsverdig gammel bygning, utleiet til Nesodden Seilforening, som brant ned i desember 2001. For assuransebeløpet ble det bestemt at bygget skulle oppføres pånytt, programmessig relatert til Seilforeningens behov. Kravet var også at gjenoppbyggingen skulle tilpasses den gjenværende bevaringsverdige bebyggelsen på Steilene – opprinnelige et område med oljetanker som ble fjernet i 1984.

I utformingen av et bygg over to plan, har kontoret lagt vekt på en balanse mellom det gamle og vår tid. I den pågående debatten om hva som er god eller riktig tilpasning – med de ekstreme ytterpunktene kopi eller kontrast, har vi lagt oss på et mellomtrinn – eller tenkt relativt konservativt når det gjelder form og materialbruk/farger.  For å understreke det institusjonelle, har vi imidlertid avsluttet det viktig sentralrommet for kommunikasjon og opplevelse med et glasstårn.

Eksteriør mot nord-vest og båthavnen.
Styrerommet og hjørneløsning mot syd.
Fra kaféen og bar i første etasje.
Tårnrommet på nivå fire, med utsikt til fjorden og båthavna.
Glassgulv i tårnrommet over heissjakten, med glasstak i selve heisen. Dette gir en spennende lyseffekt gjennom alle etasjer, helt ned til 1. etasje og kafeen.
Heissjakten sett fra heis med glasstak, opp gjennom glassgulvet og glasstaket i selve tårnet.
Pauserom og utgang til balkong mot vest.