Seterbråten Skole og Flerbrukshus fra 1985 – i beste velgående og premiert i 2021

UTPEKT I 2021 SOM DET MEST VELFUNGERENDE SKOLEBYGG I OSLO ETTER 1980, AV HØY ARKITEKTONISK OG KULTURHISTORISK VERDI

Bak valget står NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo kommunes Undervisningsbygg og Byantikvaren i Oslo – samt Planforum

Anlegget er utformet på oppdrag fra Skoleetaten i Oslo, som etter å ha studert Grytenes Ungdomsskole i Hurum kommune ba kontoret om å videreføre de gode erfaringene man hadde med dette anlegget – funksjonelt, estetisk og pedagogisk. Anlegget var ferdig utbygget i 1995. Klasser på samme trinn er også her samlet i såkalte hjemmeområder, alle med egne klassehager og toalett/garderobeanlegg. Hjemmeområdene er gruppert om et større fellesrom som igjen er forbudet med hovedanlegget for mediatek og spesialrom.

En overetasje innholder administrasjon, personalrom og arbeidsrom for lærere – med et eget uteområde, beskyttet fra skolegården. Anlegget er utformet i såkalt sekkeskurt tegl og naturell tegl på alle takflater – anleggets ”femte” fasade. Anlegget er publisert i et eget blad i regi av Skoleetaten i Oslo.