Seterbråten Skole og Flerbrukshus

(PROSJEKTET ER UNDER UTVIDELSE OG BEARBEIDELSE FOR HJEMMESIDEN, BLANT ANNET MED DAGSAKTUELLE BILDER OG TEGNINGNER)

Anlegget er utformet på oppdrag fra Skoleetaten i Oslo, som etter å ha studert Grytenes Ungdomsskole i Hurum kommune ba kontoret om å videreføre de gode erfaringene man hadde med dette anlegget – funksjonelt, estetisk og pedagogisk. Anlegget var ferdig utbygget i 1995. Klasser på samme trinn er også her samlet i såkalte hjemmeområder, alle med egne klassehager og toalett/garderobeanlegg. Hjemmeområdene er gruppert om et større fellesrom som igjen er forbudet med hovedanlegget for mediatek og spesialrom.

En overetasje innholder administrasjon, personalrom og arbeidsrom for lærere – med et eget uteområde, beskyttet fra skolegården. Anlegget er utformet i såkalt sekkeskurt tegl og naturell tegl på alle takflater – anleggets ”femte” fasade. Anlegget er publisert i et eget blad i regi av Skoleetaten i Oslo.