Curriculum Vitae: Didrik Hvoslef-Eide

Sivil status:  Norsk statsborger
Adresse:  Drammensveien 61 B, 0271 OSLO
Diplom:  Arkitekthøgskolen i Oslo
Yrkestittel:  Sivilarkitekt MNAL

Ansettelser

 • 1975- 2019 Ansatt i firma Arkitektkontoret Didrik Hvoslef-Eide, Drammensveien 61 B, 0271 Oslo – tlf. +47 92 89 13 64. Inntil 2017, daglig leder. Nå som enmannsbedrift i samarbeid med et kollektiv av enmannsbedrifter, hvoslef-eide.no
 • 1980-81 Gjesteprofessor ved NTH (nå NTNU) Byggekunst IV, Trondheim.
 • 1991-94 Professor II (1/5 stilling) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) ved Institutt for Reiseliv og Samfunnsfag. Ansvarsområder: Stedsutvikling og arkitektur.
 • 1965-71 Amanuensis på Arkitekthøgskolen i Oslo
 • 1965 Nyutdannet ansatt på Erik Møllers Tegnestue i København

Tillitsverv

 • Februar- mai 2019. Tilretteleggelse og programmering av arkitektkonkurransen om en ny «MATHALL» i Flåm sentrum for Flåm AS, Aurland kommune. Rådgiver for juryen i evalueringen av prosjektene, samt ansvaret for den skriftlige kritikken. Avgjørelsen faller tidlig i mai 2019.
 • Styremedlem i Norsk forening mot støy fra 2011-2018
 • Juryformann i den nordiske arkitektkonkurransen om et «Opplevelsehotell» på Lofotens ytterside i regi av Lofoten Golfbane AS 2011. Øvrige fagjury: MNAL Stein Halvorsen, Oslo og professor arkitekt MAA Jeppe Aagaard Andersen (AHO i Oslo), Danmark.
 • Styremedlem i Oslo Byes Vel 2002 – 2010
 • Oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund som jurymedlem i 5 arkitektkonkurranser 1980-2002. Sist som NALs jurymedlem i konkurransen om ”fremtidens skolebygg” (Kastellet Skole), utlyst av Skoleetaten i Oslo
 • Oppnevnt som fagdommer av Hurum kommune i Arkitektkonkurransen om Sætre Sentrum 2000- 2006.
 • Oppnevnt av NAL som arkitektrepresentant i Utsmykkingsutvalget for offentlige bygg 1979-86.
 • 2 perioder formann i Oslo Arkitektforening 79-80 / 80/81.

Forskning

 • Oppnevnt som praktiserende arkitekt i forskningsgruppen ”Fremtidens skolebygg” i regi av Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) 2001-2002.

Undervisning / Forelesninger

 • 1971-2017 ved Arkitekthøgskolen i Oslo, NTH/NTNU i Trondheim, Bergen Arkitektskole, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Lillehammer, Universitetet for Miljø og Biovitenskap på ÅS og Kunstakademiets Arkitektskole i København.
 • Sensor ved NTNU (Arkitektavdelingen) 1997 – 2003 .

Premier / priser i planleggings- og arkitektkonkurranser, hvorav kan nevnes:

 • 1. premie i konkurranse om kulturhus på Steilene for Nesodden kommune 2002 – ferdigstilt høsten 2006.
 • 1.premie i konkurransen om utformingen av Nye Fretheim Hotell i Flåm 1998 – fullført høsten 2000. Videreføres med et nytt annets 2019 (kontorets ferskeste oppdrag).
 • 1.premie i den internasjonale konkurransen «Recreation in Polar Night» i Murmansk 1992 (Hotell/Sportshall/Museer/Akvarium/Badeland/ Tog- og Ferjeterminal m.m.) i samarbeid med arkitekt MNAL Ragnvald Bing Loretzen, Oslo. Ikke realisert pga Sovjetunionens sammenbrudd.
 • Verneforeningen Gamle Drøbaks pris for god tilpasning av bolig til eksisterende verneverdig bebyggelse 1993.
 • 1.premie i arkitektkonkurransen om sentrumsnære boliger på Rjukan 1989. Fullført 1995. Telemark Fylkes ”Tettstedspris” 2000.
 • Hedrende omtale i den nordiske konkurransen om København Havn 1986 (publisert i egen bok) i samarbeid med arkitekt Petter Bogen, Oslo og professor Vibeke Dalgas m.fl., København.
 • 1. premie i den nordiske konkurransen «Byen og fjorden – Oslo år 2000» 1984 i samarbeid med arkitekt Petter Bogen.
 • Diverse andre premier og priser i norske arkitektkonkurranser (jf. liste over utførte arbeider i praksis).

Foredrag

Utover undervisning ved landets høgskoler og universiteter, kan nevnes:

 • Diverse foredrag på seminarer om planlegging og arkitektur i regi av Arkitektakademiet, Norske Arkitekters Landsforbund, Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) o.a.

Bøker

 • «RJUKAN – en industriby blir til» i samarbeid med kunsthistoriker Stig Andersen på oppdrag for Norsk Industriarbeidermuseum og Tinn Museum 2012.
 • ”Munch på Tøyen”, Pax forlag 2011 (en antologi).
 • ”Intet er så rommelig som havet”, Cappelen Damm 2009 ved Ragnar Kvam jr. og Didrik Hvoslef-Eide (illustrasjoner) 
 • ”Bærekraftig fritidsbebyggelse”, Kunnskapsforlaget 2008 (div. prosjekter)
 • Stemmer om Fjordbyen», Norsk Form 2007 (en antologi)
 • «I hodet på en seiler», Gyldendal 2002. Forfatter Ragnar Kvam jr.. illustrasjoner ved Didrik Hvoslef-Eide
 • ”Norske Småhusarkitekter”, Bonytt forlag 1986 (div. prosjekter)

Journalistikk

 • Diverse artikler i norske og nordiske fagtidsskrifter og bøker 1970-2017.
 • Diverse kronikker i Aftenposten og Dagbladet 1968-2019. 
 • Diverse artikler i St. Hallvard (medlemsbland for Oslo ByeS Vel) 2002-2010.
 • Fast spalte i ”Seilas” (”Bestikket») sammen med forfatteren Ragnar Kvam jr. 2002-2019 – som fortsetter.

Stipendier

 • Kunstneforeningens Blomstipend på kr. 30 000 samt to måneders opphold i Fritz Thaulows Atelier i Paris høsten 2015.
 • Norge Amerika Foreningens Reisestipend for 1988, tildelt etter innstilling fra Norske Arkitekters Landsforbund.
 • 3-årig arbeidsstipend for kunstnere 1979, 1980 og 1981 – tildelt av Kirke- og Undervisningsdepartementet etter innstilling fra Norske Arkitekters Landsforbund.
 • Lars Backers legat 1979 – tildelt av Norske Arkitekters Landsforbund

Erfaring / kompetanse i praksis

Det har vært utført oppdrag innen planlegging og byggprosjektering for norske kommuner, fylkeskommuner, Statsbygg, Statens Vegvesen og private oppdragsgivere. Flere oppdrag er uført som en konsekvens av 1. premier i arkitektkonkurranser.

Arkitektkontorets arbeider er representert i NRK-TV, Arkitekturmuseet, nordiske fagtidsskrifter og bøker.