Fretheim Hotel i Flåm


Hotellet ligger ved enden av Flåmsbanen i Aurland Kommune og prosjektet ble til etter å ha vunnet en arkitektkonkurranse i 1998 og fullført i 2001.

Det opprinnelige hotellanlegget er sprunget ut av en skysstasjon fra 1885. Utfordringen ble å videreføre dette i et helt nytt anlegg, et såkalt ”opplevelseshotell” fra vår tid. I skillet med det gamle, ble det anlagt et nytt moderne hovedanlegg over hele fem mesaniner, samt et tårnværelse – som utropstegn for et meget viktig avlegg i Aurland kommune. Dette bygget inneholder vestibyle, restaurant med hovedkjøkken og en bar over to plan – samt administrasjon.

Disse hovedfunksjoner for opplevelse har alle maksimalt utsyn over Flåm og Aurlandsfjorden – den innerste delen av Sognefjorden. En ny værelsesfløy med 100 over tre etasje er knyttet til hovedbygget. Hotellet er tilpasse både landskap og den eldre bebyggelsen i Flåm – både når det gjelder dimensjonering og materialbruk. Veggflater og balkonger er i hvitmalt tre, mens alle tak er belagt med skifer.

Taket består av glass og skifer, en dialog mellom nytt og gammelt.
FRA RESEPSJONEN
Fra vestibyle mot glasstak.
Sett fra utgang øvre etasje gammelt til mesanin nytt bygg: mot restaurant og bar

Bar-mesanin mot Flåm Fretheim Hotel – sentrum.
Restaurant
Utsikt mot Flåm fra øvre bar-mesanin
Trapp fra Tårnværlset
Glassgulv i glasstårnet.
Fra vestibylen mot Flåm sentrum.
Sett fra øst.
Fasade, detalj glasstak og tårn.
ALLE SOVEROM HAR BALKONG, MED UNNTAK AV LOFTSETASJEN – SOM HAR EN LITEN ALKOVE MED GLASSTAK
BALKONG PÅ GJESTEROM, SETT MOT HOVEDFLØYEN
GJESTEROMMENE I LOFTSETASJEN HAR EN LITEN ALKOVE UTENFOR SELVE SOVEROMMET, MED ET GLASSTAK – FOR Å FANGE INN DET STORE LANDSKAPSROMMET I FLÅM
TAKDETALJER