SÆTRE UNGDOMSSKOLE i Asker kommune (tidligere Hurum) LIKE BRA I 2021 – 35 ÅR ETTER

SKOLEN SOM SENERE DANNET MØNSTER FOR VERNEVERDIGE «SETERBRRRÅTEN SKOLE» OG «BESTUM SKOLE » I OSLO (JF PRESENTASJON AV DISSE).

En treklasserekkers ungdomsskole oppført i 1985 som representerer et såkalt ”desentralisert anlegg”, eller utformet etter ”landsbyprinsippet”. Hver klasse fikk her for første gang i Norge egne innganger gjennom en ”klassehage” og egne toaletter og garderober – et såkalt hjemmeområde. Disse er igjen samlet i egne paviljonger for hvert trinn, og gruppert om et rom for felles undervisning og som en innvendig sosial møteplass. De tre klassetrinnene er med et overdekket ”leskur” forbundet med spesialrom, Administrasjon, personalrom og arbeidsrom – langs en glassoverbygget ”gate”.

Dette er igjen samlet om en skolegård med en amfiscene, hvor dans/musikk/drama (opptreden) og Kunst og Håndverk (scenografi) er nærmeste nabo. Skolen er publisert i ”Byggekunst” nr. 6-89 og i NRK TV ”Fremtidens skolebygg” i 1992. Skolen har dannet mønster for mange senere skoleanlegg i Norge, og videreført som prinsipp i Seterbråten Skole og Flerbrukshus etter oppdrag fra Skoleetaten i Oslo i 1997.

ASKER KOMUNNE (Hurum tidligere) SETTER SIN STOLTHET I Å VEDLIKEHOLDE SKOLEN SOM ER LIKE FIN IDAG 35 ÅR ETTER. SELV DE AVANSERTE GLASSTAKENE ER I GOD STAND. ARBEIDERPARTIET I VILLE HA UTKASTET TIL BLOCK WATNE – EN HELT ORDINÆR STANDARSKOLE HØYRE OG SV GIKK SAMMEN OG STEMTE DETTE FORSLAGET NEDENOM OG HJEM.

(Redigert tekst januar 2021)