Bøenstunet på Rjukan

Bøenstunet er resultat av en arkitektkonkurranse Tinn kommune utlyste i 1989. En av forutsetningene var ønsket om en tilpasning til Rjukans særegne bebyggelse og fargebruk fra Hydros etablering fra 1905 og frem til annen verdenskrig.

Det skulle romme alle typer boliger og familiesammensetninger, unge som gamle og Husbankfinansieres. Kontoret gikk seirende ut og prosjektet ble realisert 2004.

I 1996 ble boliggruppen tildelt Telemark Fylkes «Tettstedspris» for sin gode tilpasning til det gamle Rjukan, som i hovedsak er bygget i Jugendstil.

Boliggruppen er senest befart og fotografert i 2016, og vi får mye skryt av beboerne – som stort sett er de samme som for 20 år siden.