ARKITEKTER PÅ PUB I BOSTON

Fra en arkitektur til Boston
FRA VENSTRE: NR. 1. GUNNAR GRANBERG (REISELEDER), NR. 2 HENRIK POPPE, NR. 5 OG 6 NOEN AMERIKANSKE KOLLEGER FRA MIT, NR. 5. TEGNEREN DIDRIK, NR. 6. YNGVE DERLICK