Seterbråten Skole og Flerbrukshus fra 1997, i beste velgående etter snart 25 års bruk – og foreslått verneverdig i 2021

Bak valget står NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), Oslo kommunes Undervisningsbygg og Byantikvaren i Oslo – samt Planforum

DE UTTALER: «EN AV DE MEST VELFUNGERENDE SKOLEBYGG I OSLO ETTER 1980, AV HØY ARKITEKTONISK OG KULTURHISTORISK VERDI»

Anlegget er utformet på oppdrag fra Skoleetaten i Oslo, som etter å ha studert Grytenes Ungdomsskole i Asker kommune (før Hurum) ba kontoret om å videreføre de gode erfaringene man hadde med dette anlegget – funksjonelt, estetisk og pedagogisk. Anlegget var ferdig utbygget i 1985, fortsatt velfungerende etter 35 år og i god stand.

Klasser på samme trinn er også på Seterbråten samlet i såkalte hjemmeområder, alle med egne klassehager og toalett/garderobeanlegg. Hjemmeområdene er gruppert om et større fellesrom som igjen er forbudet med hovedanlegget, mediatek og spesialrom.

En overetasje innholder administrasjon, personalrom og arbeidsrom for lærere – med et eget uteområde, beskyttet fra skolegården. Anlegget er utformet i såkalt sekkeskurt tegl og naturell tegl på alle takflater – anleggets ”femte” fasade. Anlegget er publisert i et eget blad i regi av Skoleetaten i Oslo.

ETT AV DE SÅKALTE HJEMMEOMRÅDENE, HVOR HVER KLASSE HAR SIN EGEN INNGANG MED GARDEROBE OG TOALETTER. FØRSTE GANG BRUKT PÅ SÆTRE UNDOMSKOLE I ASKER KOMMUNE, PUBLISERT I «BYGGEKUNST» NR. 04 1986.
UTEROMMET UTENFOR MEDIATEKET, MELLOM UNDERVISNINGSAVDELINGEN OG FLEBRUKSHUSET
GYMNASTIKK- OG SAMLINGSSAL
AKSENOMETRISK PERSPEKTIV AV HELE SKOLEANLEGGET I MÅLESTOKK. UNDERVISNINGSAVDELINGEN TIL HØYRE MED MEDIATEK I BAKKANT MOT ADMINISTRASJON OVER TO PLAN. FLEBRUKSHUSET TIL VENSTRE MED TÅRNET OVER GYMNASTIKK- OG SAMLINGSSALEN.

FRA FELLESROMMET TIL «HJEMME-OMRÅDENE» MED KUNSTNERISK UTSMYKKING I FORM AV EN «RACERBIL» I MALT KRYSSLIMT FINÉR. DENNE ER IKKE BARE BLOTT TIL LYST FOR DET KRESNE LEKENDE ØYET, MEN OGSÅ TIL Å SITTE PÅ – ELLER LEKE SEG OVER. HER MED EN FORNØYD REKTOR SOLVOR VASSHUS (RACERBILEN BLE REHABILITERT I 2021).