Boliganlegget Brinken på Kampen

Brinken boliganlegg består av 36 leiligheter av ulike størrelser med en dagligvareforretning i underetasjen og ble utformet på oppdrag fra Byggholdt AS og fullført i 1990. I utformingen er det søkt en dialog med den gamle trebebyggelsen på Kampen og det bevaringsverdige gamle tegl industrianlegget som nærmeste nabo.

Brinken fra gaten mot syvest.
Brinken med svaleganger, trappeløp og utvendige boder.