Gausta Fjellgrend i Tinn kommune, Telemark – bl.a. publisert i «Byggekunst» nr. 3. 1976.


Sameiet Gausta Fjellgrend var kontorets første oppdrag, et pionerprosjekt for fritidsbebyggelse da den ble fullført i 1973 etter oppdrag fra Tschudi & Malling Eiendom AS. For første gang i Nord-Europa, ble andelsprinsippet gjennomført ved at 48 solgte andeler ga bruksrett til 4 uker i høysesong og 4 uker i lavsesong. Grenda var også den første hyttebebyggelsen i Norge som ble utformet enhetlig og gruppert om et fellesanlegg.

Hver enhet er utformet i vinkel som gir et avskjermet privat uterom mot sydvest og utsikten, og direkte adkomst til et attraktivt naturområde ved foten av Gaustatoppen. Grenda er publisert i Byggekunst nr. 3 1976, representert på den store NAL-utstillingen Norwegian Wood” som gikk verden rundt i 1980-90 og i boka ”Miljøriktig/Bærekraftig Fritidsbebyggelse” i 2003 – hele 30 år etter at den ble realisert .

I 2007: Presentert som et mønstereksemlep i boka «HYTTER OG MILJØ» (Kommuneforlaget)

Forsidebilde på invitasjon til seminarene «I hytt og vær» i regi av Norske Aktitekters Landsforbund og Miljødepartement.

– sist på Rjukan 24 September 2007.

GAUSTA FJ
BILDET VISER HVORDAN GRENDA ER ORGANISERT RUNDT ET TUN, OG HVORDAN TAKFORMENE UNDERSTREKER DEN LOKALE LANDSKAPSFORMEN
SITUASJONSPLANEN
Fra enhet 05 mot Gaustatoppen.
FRA STUEN OG UTSIKT MOT HARDANGERVIDDA
En unik utsikt over Vestfjorddalen og Rjukan fra alle enhetene.
FRA STUEN MOT SPISEPLASS OG KJØKKEN – SLIK DET VAR ORIGINALT
Den opprinnnelige kjøkkenløsningen har holdt seg i 40 år.
SOVEROM MED KØYER
UTSIKTEN FRA GRENDA MOT HARDANGERVIDDA
Første skisse til kontorets første oppdrag
GRENDA, SETT FRA SYD, SOM VISER HVORDAN HYTTEFORM OG HYTTETAK SAMARBEIDER MED DEN LOKALE LANDSKAPSFORM OG DANNER ET FELLES TUN.