Kulturhuset på Steilene

Prosjektet er resultatet av en konkurranse blant 18 interesserte arkitekter våren 2002. Tidligere en bevaringsverdig gammel bygning, utleiet til Nesodden Seilforening, som brant ned i desember 2001. For assuransebeløpet ble det bestemt at bygget skulle oppføres på nytt, programmessig relatert til Seilforeningens behov. Kravet var også at gjenoppbyggingen skulle tilpasses den gjenværende bevaringsverdige bebyggelsen på Steilene – opprinnelige et område med oljetanker som ble fjernet i 1984. Enkelte i byggekomteen mente at bygget skulle oppføres nøyaktig som fra før brannen. Det ble inngått et lite kompromiss, ved at det nye fikk saltak og materialer/farger lik det gamle.

I utformingen av et bygg over to plan, har kontoret lagt vekt på en balanse mellom det gamle og vår tid. I den pågående debatten om hva som er god eller riktig tilpasning – med de ekstreme ytterpunktene kopi eller kontrast, har vi lagt oss på et mellomtrinn – eller tenkt relativt konservativt når det gjelder form og materialbruk/farger.  For å understreke det institusjonelle, har vi imidlertid avsluttet det viktig sentralrommet for kommunikasjon og opplevelse med et glasstårn.

Eksteriør mot nord-vest og båthavnen.
Styrerommet og hjørneløsning mot syd.
Fra kaféen og bar i første etasje.
Tårnrommet på nivå fire, med utsikt til fjorden og båthavna.
Glassgulv i tårnrommet over heissjakten, med glasstak i selve heisen. Dette gir en spennende lyseffekt gjennom alle etasjer, helt ned til 1. etasje og kafeen.
Heissjakten sett fra heis med glasstak, opp gjennom glassgulvet og glasstaket i selve tårnet.
Pauserom og utgang til balkong mot vest. Plaststolene er uten arkitektens «tillatelse» og burde vært sendt tilbake til Taiwan eller Kina – eller på den lokale søppefylling.