Curriculum Vitae: Didrik Hvoslef-Eide

Sivil status:  Norsk statsborger
Adresse:  Drammensveien 61 B, 0271 OSLO
Diplom:  Arkitekthøgskolen i Oslo
Yrkestittel:  Sivilarkitekt MNAL

KORTVESJON

Didrik Hvoslef-Eide har vunnet mange norske og nordiske arkitektkonkurranser, hvorav flere er realisert og publisert i «Byggekunst» (fra 2023 «Arkitektur»). Han har ved siden av praksis vært gjestelærer med formell professorkompetanse på NTNU (Trondheim), NMBU (Ås), AHO (Oslo) og BA (Bergen). Han har innehatt flere stipendier, hvorav kan nevnes Statens treårige arbeidsstipend for kunstnere og siste Kunstnerforeningens Blom-stipend på kr. 30 000 og to måneders opphold i foreningens Fritz Thaulows Atelier i Paris i 2015. Han har juryert flere arkitektkonkurranser i regi av NAL – samt innehatt flere tillitsverv, hvorav to år leder i Oslo Arkitektforening.

Han har fortløpende vært aktiv som skribent om arkitektur og byutvikling, først og fremst i Aftenposten – men også med kronikker i Dagbladet og VG.

Han har sammen med forfatteren og eventyreren Ragnar Kvam fast spalte i Seilmagasinet kalt «Bestikket» fra 2002. De er fortsatt aktive som faste medarbeidere i 2023. Sammen har de gitt ut boka «Intet er så rommelig som havet» på Cappelen Damm forlag 2009, hvor de tar leseren/seeren med på de syv hav – og i mer hjemmelige trakter om båt- og kystkultur. Ragnar skriver og Didrik tegner.

www.didrik@hvoslef-eide

DETALJERT:

 • 1975- 2017 Ansatt i firma Arkitektkontoret Didrik Hvoslef-Eide som daglig leder. Nå som enmannsbedrift i samarbeid med andre enmannsbedrifter (www.hvoslef-eide.no). Adresse og bolig: Drammensveien 61 B, 0271 Oslo (didrik@hvoslef-eide.no)
 • 1980-81 Gjesteprofessor ved NTH (nå NTNU) Byggekunst IV, Trondheim.
 • 1991-94 Professor II (1/5 stilling) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) ved Institutt for Reiseliv og Samfunnsfag. Ansvarsområde: Stedsutvikling og arkitektur.
 • 1965-71 Amanuensis på Arkitekthøgskolen i Oslo under professor Per Cappelen.
 • 1965 Nyutdannet ansatt på Erik Møllers Tegnestue i København.

Tillitsverv

 • Februar- mai 2019. Tilretteleggelse og programmering av arkitektkonkurransen om en ny «MATHALL» i Flåm sentrum for Flåm AS, Aurland kommune. Rådgiver for juryen i evalueringen av prosjektene, samt ansvaret for den skriftlige kritikken. Vinner ble Skodvin & Jensen Arkitekter i Oslo.
 • Styremedlem i Norsk forening mot støy fra 2011-2018
 • Juryformann i den nordiske arkitektkonkurransen om et «Opplevelsehotell» på Lofotens ytterside i regi av Lofoten Golfbane AS 2011. Øvrige fagjury: MNAL Stein Halvorsen, Oslo og professor arkitekt MAA Jeppe Aagaard Andersen (AHO i Oslo), Danmark.
 • Styremedlem i Oslo Byes Vel 2002 – 2010
 • Oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund som jurymedlem i 5 arkitektkonkurranser 1980-2002. Sist som NALs jurymedlem i konkurransen om ”fremtidens skolebygg” (Kastellet Skole), utlyst av Skoleetaten i Oslo
 • Oppnevnt som fagdommer av Hurum kommune i Arkitektkonkurransen om Sætre Sentrum 2000- 2006.
 • Oppnevnt av NAL som arkitektrepresentant i Utsmykkingsutvalget for offentlige bygg 1979-86.
 • 2 perioder formann i Oslo Arkitektforening 79-80 / 80/81.

 • Oppnevnt som praktiserende arkitekt i forskningsgruppen ”Fremtidens skolebygg” i regi av Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) 2001-2002.

Undervisning / Forelesninger

 • 1971-2017 ved Arkitekthøgskolen i Oslo, NTH/NTNU i Trondheim, Bergen Arkitektskole, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Lillehammer, Universitetet for Miljø og Biovitenskap på ÅS og Kunstakademiets Arkitektskole i København.
 • Sensor ved NTNU (Arkitektavdelingen) 1997 – 2003 .

Premier / priser i planleggings- og arkitektkonkurranser, hvorav kan nevnes:

 • 1. premie i konkurranse om kulturhus på Steilene for Nesodden kommune 2002 – ferdigstilt høsten 2006.
 • 1.premie i konkurransen om utformingen av Nye Fretheim Hotell i Flåm 1998 – fullført høsten 2000. Videreføres med et nytt annets 2019 (kontorets ferskeste oppdrag).
 • 1.premie i den internasjonale konkurransen «Recreation in Polar Night» i Murmansk 1992 (Hotell/Sportshall/Museer/Akvarium/Badeland/ Tog- og Ferjeterminal m.m.) i samarbeid med arkitekt MNAL Ragnvald Bing Loretzen, Oslo. Ikke realisert pga Sovjetunionens sammenbrudd.
 • Verneforeningen Gamle Drøbaks pris for god tilpasning av bolig til eksisterende verneverdig bebyggelse 1993.
 • 1.premie i arkitektkonkurransen om sentrumsnære boliger på Rjukan 1989. Fullført 1995. Telemark Fylkes ”Tettstedspris” 2000.
 • Hedrende omtale i den nordiske konkurransen om København Havn 1986 (publisert i egen bok) i samarbeid med arkitekt Petter Bogen, Oslo og professor Vibeke Dalgas m.fl., København.
 • 1. premie i den nordiske konkurransen «Byen og fjorden – Oslo år 2000» 1984 i samarbeid med arkitekt Petter Bogen.
 • Diverse andre premier og priser i norske arkitektkonkurranser (jf. liste over utførte arbeider i praksis).

Foredrag

Utover undervisning ved landets høgskoler og universiteter, kan nevnes:

 • Diverse foredrag på seminarer om planlegging og arkitektur i regi av Arkitektakademiet, Norske Arkitekters Landsforbund, Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) o.a.

Bøker

 • «RJUKAN – en industriby blir til» i samarbeid med kunsthistoriker Stig Andersen på oppdrag for Norsk Industriarbeidermuseum og Tinn Museum 2012.
 • ”Munch på Tøyen”, Pax forlag 2011 (en antologi).
 • ”Intet er så rommelig som havet”, Cappelen Damm 2009 ved Ragnar Kvam jr. og Didrik Hvoslef-Eide 
 • ”Bærekraftig fritidsbebyggelse”, Kunnskapsforlaget 2008 (div. prosjekter)
 • Stemmer om Fjordbyen», Norsk Form 2007 (en antologi)
 • «I hodet på en seiler», Gyldendal 2002. Forfatter Ragnar Kvam jr.. illustrasjoner ved Didrik Hvoslef-Eide
 • ”Norske Småhusarkitekter”, Bonytt forlag 1986 (div. prosjekter)

Journalistikk

 • Diverse artikler i norske og nordiske fagtidsskrifter og bøker 1970-2017.
 • Diverse kronikker i Aftenposten og Dagbladet 1968-2019. 
 • Diverse artikler i St. Hallvard (medlemsbland for Oslo ByeS Vel) 2002-2010.
 • Fast spalte i ”Seilas” (”Bestikket») sammen med forfatteren Ragnar Kvam jr. 2002-2021 – som fortsetter. Siste i år nr. 04/2021 «KANSKJE KOMMER KONGEN» i Narvesen o.a. nå.

Stipendier

 • Kunstneforeningens Blomstipend på kr. 30 000 samt to måneders opphold i Fritz Thaulows Atelier i Paris høsten 2015.
 • Norge Amerika Foreningens Reisestipend for 1988, tildelt etter innstilling fra Norske Arkitekters Landsforbund.
 • 3-årig arbeidsstipend for kunstnere 1979, 1980 og 1981 – tildelt av Kirke- og Undervisningsdepartementet etter innstilling fra Norske Arkitekters Landsforbund.
 • Lars Backers legat 1979 – tildelt av Norske Arkitekters Landsforbund

Erfaring / kompetanse i praksis

Det har vært utført oppdrag innen planlegging og byggprosjektering for norske kommuner, fylkeskommuner, Statsbygg, Statens Vegvesen og private oppdragsgivere. Flere oppdrag er uført som en konsekvens av 1. premier i arkitektkonkurranser.

Arkitektkontorets arbeider er representert i NRK-TV, Arkitekturmuseet, nordiske fagtidsskrifter og bøker.