FOTSYKEN

Velstandsutviklingen har medført at man aldri får stor nok båt, så lenge det «varer»