BØRGE OUSLAND OPPDAGER EN NY ØY VED KAPP FLORA ETTER Å HA GÅTT ALENE OVER POLHAVET OG NORDPOLEN I 2007. DEN FIKK NAVNET «HJALMAR JOHANSENS ØY»

VED KAPP FLORA PÅ FRANS JOSEFS LAND BLIR BØRGE PLUKKET OPP AV THORLEIF THORLEIFSON OG BRAKT TILBAKE TIL SIVILISASJONEN MED THORLEIFS SEILBÅT ATHENE (FRA SEILAS NR. 09 2007)