NORDSJØEN ER VERDENS VÆRSTE HAV

i 1994 seilte jeg som skipper på «Almarona», en Omega 34 (helt ned i hjørnet på tegningen) over Nordsjøen til Scotland. Med som mannskap hadde jeg Sigmund Hjerde og kollega Sven Erik Svendsen. Vi fikk storm midt imot etter to døgn mellom de scotske oljeplattformene. Etter et dramatisk døgn rundt disse, så vi oss nødt til å snu. Etter ytterligere to døgn, med vinden i rompa, seilte vi inn til Tyborøn i Danmark – hvor vi endelig igjen fikk fast grunn under føttene og en velfortjent «bayer».