POSENAVIGASJON

Når skipern ikke tør røpe for sin kone og sine barn at han ikke har peiling på hvor de er, legger han til i nærmeste tettsted tidlig morgen, mens alle sover. Så går han og kjøper ferske rundstykker. På posen ser han hvor de har havnet, og går begeisteret tilbake og forkynner hvor fint det er å være i «Mandal».