FRA HAVETS FANGST – SOM SNART UTKONKURRERER TORSKEN

Fra Ragnar og mine erfaringer på verdenshavene, beskrevet i boka «I hodet på en seiler» og i boka «Intet er så rommelig som havet» Cappelen Damm 2009