SKUFFELSEN

Sannsynligvis døde Scott og hans mannskap i januar 1912 mer av skuffelse enn av matmangel og frost.