DET MORSOMSTE SEILET

Her tar Ragnar det helt ut med spinnakeren ombord i Norhern Quest