TVILSOM UTVIKLING I RIGGSTYRKEN – FOR Å VINNE

Riggene minimaliseres. Nå brekker de snart som «en fyrstikk»