DEN OPTIMALE JORDOMSEILEING

Av og til går vi ut i jolla under seilas for å få et fint bilde av skuta bakfra. Her har vi lagt ut så mye tamp – at vi blir nådd igjen av vår egen skute. Det synboliserer «den optimale jordsomseiling».