DELFINENE SØKER SEG STADIG SYDOVER, PÅ GRUNN AV ET VARMERE KLIMA – OGSÅ HER!