MYTERIET PÅ HMS BOUTY 28. APRIL 1789

Fritt etter maleriet til Robert Dodd (1748-1815)