«BLOCK VATNET» I HESTEHAGAN

Bærum kommune ville slippe alle husbåtene løs i indre Oslofjord. Disse ble ifølge lovverket tolket som et «fartøy», siden de både hadde motor og ror. I vår faste spalte i Seilas/Seilmagasinet, advarte vi mot denne utviklingen med denne tegningen, som ville være en lur måte å unngå strandplanloven. Snart vill disse fylle våre uthavner med alle slags «Blovk Wathehus» med påhengsmotor, eksempelvis i Hesthagan utenfor Sanfvika. Det ble heldigvis stoppet.