DA OSLO HAVNEVESEN STARTET ULOVLIG UNDERVANNSSPRENGNING I INDRE OSLOFJORD I 2016 – FOR Å FÅ CRUISESKIPENE LETTERE FREM, VARSLET «VI» FISKERIMINSITEREN SOM ANSVARSHAVENDE DEPARTEMENT (PER SANDBERG) – SOM STOPPET GALSKAPEN (SEILMGASINET 4/2016 – «LETTSPRENGT TOSRK» PÅ DYNA FYR)