DERSOM DU TÅLER Å LEVE DEG INN I DETTE, ER DU KLAR FOR NORDSJØEN