DET SEIRENDE SLAGET OM ALLES RETT TIL Å FERDES I STRANDSONEN, MEN FOR NOEN – EN STOR SKUFFELSE

I Seilmagasinet har vi i de 17 årene vår spalte «Bestikket» har eksistert (2002-2019 – foreløpig), har vi kjempet mot brudd på allmannsretten i våre kystområder.