«EN REISER FREMDELES» (Seilmagasinet nr. 2. 2020)

FRA FORFATTEREN ODD EIDEMS BERØMTE BREV TIL KULTURDEPARTEMENTET, SOM ETTERSPURTE EN RAPPORT OM BRUKEN AV SITT TILDELTE REISESTIPEND PÅ KR. 1000. ETTER DIVERSE PURRINGER, SKREV HAN TILBAKE – AT STIPENDIET VAR LITT FOR LITE TIL EN STØRRE REISE. HAN HADDE DERFOR INVESTERT PENGENE I EN LITEN PÅEHENGSMOTOR TIL SIN GAMLE BÅT, MED DEVISEN «EN REISER FREMDELES». DET KOM ALDRI FLERE PURRINGER