CARL EMILS UNDERFUNDIGE FEMTILAPP (Seilmagasinet nr. 06 2020)

MANGE I SANDSPOLLEN EN STILLE SOMMMERKVELD PLAGES AV STØYENDE JOLLER SOM LÅNES UT SOM LEK TIL DET YNGSTE MANNSKAPET. CARL EMIL PETERSEN, EIER AV DEN BERØMTGE RS 10 «CHRISTIANIA» FRA 1895, PLUKKET OPP EN AV DEM OG BETALTE HAM 50 SPENN FOR Å KJØRE 20 GANGER I FULL FART RUNDT FARENS BÅT. DET HJALP.