DE RODDE VEKK FRA MODERSKIPET VEST FOR NEW FOUNDLAND FOR Å FISKE, OG FIKK STERK MOTVIND I FORSØKET PÅ Å NÅ TILBAKE. MODERSKIPET BLE SAKTE VEKK I TILTAKENDE TÅKE. EN LÆREPENGE