UNGE GRAFF, I KJENT URBAN STIL – DA HAN ANKOM KRISTIANSAND I JULI 1965, FOR Å MØNSTRE PÅ EN LITEN SEILBÅT OVER TIL SKAGEN.

«

KAPTEINEN «BEORDRET» HAM INN TIL EN SKIPSHANDEL, FOR EN MER EGNET PÅKLEDNING. HAN GA SEG PÅ «DRESS, KOFFERT OG LAKKSKO», MEN INSISTERTE HEFTIG PÅ Å TA MED PARAPLYEN, SOM HAN MENTE OG FORTSATT MENER PASSER BRA TIL SJØS. VI BRUKTE 30 TIMER OVER TIL SKAGEN, HVOR MAN FREMDELES HUSKER LETTMATROSEN, SOM I DUSKREGN DUKKET OPP I MOLOÅPNINGEN MED OPPSLÅTT PARAPLY.