FRETHEIM HOTELL – KONKURRANSE-PROSJEKTET OG SOM BYGGET