DET FØRSTE BILDET AV GAUSTA FJELLGREND FRA 1976, SOM VISER HVORDAN HYTTEENHETENE SAMARBEIDER MED LANDSKAPET. DET VISER OGSÅ DET OPPRINNELIGE FELLESANLEGGET MED ET GLASSOVERBYGGET SVØMMEBASENG.