DETTE FØRSTE BILDET AV GAUSTA FJELLGREND FRA 1974, MED DET OPPRINNELIGE FELLESANEGGET – SOM OGSÅ INNEHOLDT ET GLASSOVERBYGGET SVØMMEBASENG, VISER HVORDAN HYTTEENHETENE «SAMABEIDER» MED LANDSKAPET.