HELHETEN I BYUTVIKLING

I 1984 VANT ARKITEKTENE DIDRIK HVOSLEF-EIDE OG PETTER BOGEN DEN STORE NORDISKE IDÉKONKURRANSEN «BYEN OG FJORDEN – OSLO ÅR 2000».

DENNE DANNET BASIS FOR DE FØRSTE HELHETSPLANER FOR OSLOS SENTRALE SJØSIDE. DEN SISTE AV DISSE, FRA 2006, VISES HER I REGI AV PLAN- OG BYGNINGSETATEN.

BRUNE OMRÅDER ER FERDIG UTBYGGET. GRØNNE OMRÅDER ER FERDIG REGULERT. GULE OMRÅDER ER ÅPEN FOR NYE VISJONER.
MYE AV DETTE HAR VI STILT OSS KRITISKE TIL.

FOR Å OPPÅ EN UBRUTT TILGJENGELIGHET TIL SJØSIDEN FOR BYENS BORGERE FRA ØST TIL VEST, HAR VI SAMMEN MED OSLO BYES VEL GÅTT INN FOR Å SAMLE FERGER OG CRUISESKIP I FILIPSTAD.

KONKLUSJONEN PÅ DETTE ER RESULTATET AV OVER 20 ÅRS PLANARBEIDER LANGS OSLOS SJØSIDE.

JF VIDERE SKISSER I SERIEN OM BYUTVIKLING.