VISJON FOR FILIPSTAD

UTKAST TIL GENERELL BYUTVIKLING PÅ FILIPSTAD FRA 1990, ETTER OPPDRAG FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND.

ET ALTERNATIV TIL NÅVÆRENDE CONTAINERHAVN.

TJUVHOLMEN RESERVERT ET STØRRE INTERNASJONALT IDEELT FORMÅL.
– MEN SLIK GIKK DET JO DESSVERRE IKKE.