FILIPSTAD SOM FELLES FERGETERMINAL – ET FORLATT PROSJKET, MEN I «NØD» BEDRE ENN SOM CONTAINERHAVN.

VÅRT FØRSTE FORSLAG TIL SAMLETERMINAL FOR ALLE UTENLANDSSKIPENE PÅ FILIPSTAD FRA 1991.

ET ALTERNATIV TIL CONTAINERHAVN.

OPPDRAGSGIVER: BONUM EIENDOM AS.