NOE VI FORTSATT TROR PÅ, SOM ET ALTERNATIV TIL KOMMUNEN OG HAVNEVESENETS FORSLAG I 2019

FORSLAG TIL GENERELL BYUTVIKLING PÅ FILIPSTAD SOM ET ALTERNATIV TIL CONTAINERHAVN.

PÅ OPPDRAG FOR NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND OG AFTENPOSTEN I 1991, ET SAMARBEID MED ARKITEKT MNAL PETTER BOGENS ARKITEKTKONTOR AS.

OGSÅ HER LA VI INN ET IDEELT ALMENNYTTIG FORMÅL PÅ TJUVHOLMEN.

OSLO HAVNEVESEN VILLE DET ANNERLEDES, OG HAR SOLGT OMRÅDET TIL PRIVATE UTBYGGERE.