FRA VÅRT OPPDRAG FOR AFTENPOSTEN OM FILIPSTAD

PERSPEKTIV GENERELL BYUTVIKLING PÅ FILIPSTAD.

ET ALTERNATIV TIL CONTAINERTHAVN.
(ET SAMARBEIDSPROSJEKT MED PETTER BOGENS ARKITEKTKONTOR AS)

NEDERST SKISSE TIL «NORSK LYSTBÅTMUSEUM» I SAMARBEIDE MED SJØFARTSMUSEET PÅ BYGDØY.

OPPDRAGSGIVER: NAL OG AFTENPOSTEN