VINNERPROSJEKTET OM EN MIDLERTIDIG BRUK AV RÅDHUSBRYGGA I 2001. BABORD OG STYRBORD CAFÉ

OPPRISS AV RÅDHUSBRYGGA, MED SERVERINGSTELTENE «STYRBORD» (GRØNT) TIL VENSTRE OG «BABORD» (RØDT) TIL HØYRE.

DET HELE I AKSE MOT HONNØRBRYGGEN OG RÅDHUSET.