MUSEUMSHAVN UNDER AKERSHUS FESTNING. OPPDRAG FOR NORGES MARITIME FORENING

KONTORETS FORSLAG TIL KOMMUNAL GJESTEHAVN I KOMBINASJON MED EKSISTERENDE VETERANBÅTHAVN FRA 1986, PÅ OPPDRAG FRA OSLO HAVNEVESEN.

20 ÅR ETTER, I 2006, BLE VI ENGASJERT AV OSLO MARITIME KULTURVERNSENTER I UTFORMINGEN AV EN MUSEUMSHAVN.

DENNE TAR HELE AKERSHUSSTRANDA, TIL OG MED AKERSHUSUTSTIKKEREN.