DEN FØRSTE HELHETSPLAN FOR BJØRVIKA I 1987

PLAN FOR BJØRVIKA FRA 1986.

ARKITEKTER: ARKITEKTKONTORET 4 B, NARUD/STOKKE/VIIG, PETTER BOGEN OG DIDRIK HVOSLEF-EIDE.
KOLLAPSEN I LANDETS ØKONOMI SAMME ÅR SKRINLA DRØMMEN OM EN HUMAN BYUTVIKLING. HOVEDIDEEN VAR Å FØRE MÅLESTOKKEN OG DEN GAMLE KVADRATUREN VIDERE – OVER EN OMLAGT AKERSELV.

DENNE DANNET EN INRAMNING AV DEN NYE BYDELEN, HOLDT I BARE 7 ETASJER MED 20 % BOLIGER. LØSNINGEN SKAPTE STOR BEGEISTRING BLANT BYENS DAVÆRENDE «AUTORITETER». DETTE HAR VI MERKET LITE TIL I DAGENS SITUASJON, HVOR HØYHUSIDEOLOGIEN IGJEN HAR INNTATT HOVEDSTADEN.

(JF. ST. HALLVARD NR. 1/2007 AV MORTEN KROGSTAD)