BY14

SKISSE FRA BJØRVIKAPROSJEKTET I 1986.

AKERSELVA ER FØRT RUNDT DEN NYE BYDELEN, MED NY NORSK OPERA TIL HØYRE.
DETTE VAR FØRSTE GANG IDEEN OM Å LEGGE OPERAEN I BJØRVIKA BLE LANSERT.

ØKONOMIEN KOLLAPSET ALLEREDE SAMME ÅR, OG DESSVERRE – OGSÅ VÅRE VISJONER OM EN HUMAN NY BYDEL.

JF DAGENS PROSJEKT, MED HØYHUS OPP I 17 ETASJER, OG SOM I LITEN GRAD VEKKER DEN SAMME BEGEISTRINGEN.