DEN FØRSTE PLAN FOR BJØRVIKA I 1987 – VÅRT FORSLAG OM Å OMDIRIGERE AKERSELVA

SKISSE FRA BJØRVIKAPROSJEKTET I 1986.

DENNE VISER AKERSELVA LAGT RUNDT DEN NYE BYDELEN.

TOLLBUGATEN ER FØRT VIDERE I BRO, TOLBODEN TIL VENSTRE, ET NYTT BYHOTELL TIL HØYRE OG OSLO S. I BAKGRUNNEN.