HELHETSFORSTÅELSE AV OSLOS SJØSIDE II

VÅRT FORSLAG OM Å SAMLE ALLE UTENLANDS-SKIPENE I FILIPSTAD, MULIGGJØR EN ÅPEN OG UBRUTT SJØSIDE FRA ØST TIL VEST.

FJORDBYMULIGHETENE ER OPTIMALE.